ZERÓWKA W PRZEDSZKOLAKACH

Zapraszamy dzieci, których rodzice, chcieliby przesunąć moment nauki swojego sześciolatka w zatłoczonej szkolnej zerówce, do przyjaznej i kameralnej klasy „0” w naszym przedszkolu 🙂
W naszej zerówce, dziecko będzie miło szansę dojrzeć emocjonalnie do nauki w szkole a także, w bezpiecznej atmosferze, poszerzy swoje kompetencje poznawcze. Zwrócimy szczególną uwagę na jego rozwój fizyczny, motoryczny, percepcję wzrokową, słuchową, rozwój poznawczy, społeczny i emocjonalny naszych wychowanków, pomagając im w osiągnięciu dojrzałości szkolnej.
Przestrzeń i otoczenie, jakie mają w naszym przedszkolu dzieci spełniające roczny obowiązek przedszkolny są adekwatne do ich rozwoju społeczno-emocjonalno-poznawczego, wiemy bowiem doskonale, jak wiele nowych zadań rozwojowych niesie ze sobą koniec wieku przedszkolnego!
Nasze zerówka prowadzona będzie przy wsparciu programów multimedialnych a także interaktywnego monitora!
Zapraszamy! Wpisowe dla zerówki 0 zł, czesne miesięczne 600,00 zł! 🙂

Comments are closed.