Rytmika

Pani Izabela, absolwentka Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, to nauczyciel z wykształceniem muzycznym i pedagogicznym, którego cechuje przede wszystkim zaangażowanie w rozwój dziecka.

Zajęcia przez nią prowadzone są pełne muzyki na żywo, Pani Iza kładzie nacisk także na wspólne słuchanie muzyki klasycznej, rozwijanie umiejętności ruchowych, emisyjnych i dba o rozwój koordynacji u dzieci. Dużą wagę przywiązuje także do rozwoju wyobraźni i wrażliwości. Jej motto to: „Rozwój poprzez zabawę”.

Jak rytmika wpływa na dzieci?

 • Poprawia ich koordynację ruchową
 • Wpływa na rozwój aparatu mowy i słuchu, w tym dykcję
 • Rozwija poczucie rytmu, które towarzyszy nam przez całe życie
 • Rozwija emocjonalność, wrażliwość i osobowość
Dlaczego prowadzimy zajęcia z muzyki w przedszkolach?

 • Muzyka przyspiesza naukę mowy i poruszania się
 • Rozwija umiejętność koncentracji, a także podzielności uwagi
 • Uczy przeżywania nowych stanów uczuciowych
 • Wpływa na kreatywność, spostrzegawczość i zwinność
 • Wzbogaca wyobraźnie i fantazję
Dlaczego warto wprowadzić muzykę w celu rozwoju dziecka jak najwcześniej?

 • Dzieci już okresie prenatalnym (od 17 tygodnia!) reagują na słyszaną muzykę
 • Stymulacja dźwiękowo-muzyczna wpływa na rozwój układu nerwowego płodu
 • Już u bardzo małych dzieci można zaobserwować spontaniczną reakcję na muzykę
 • Od drugiego roku życia dzieci wykonują rytmiczne ruchy, klaszczą i przytupują
 • Badania potwierdzają, że dzieci które mają aktywny kontakt z muzyką, instrumentem i ruchem, znacznie przewyższają swoich rówieśników w rozwoju społecznym, inteligencji, emocjonalnym i motorycznym.
Na co jeszcze wpływa muzyka?

 • Na rozwijanie dyscypliny, sumienności i cierpliwości
 • Na umiejętności społeczne, w tym pracę w grupie
 • Na polepszenie zdolności komunikacji
 • Rozładowuje stres i napięcie
 • Wpływa nie tylko na psychikę, ale i organizm – obniża ciśnienie krwi, normuje oddech
 • Muzyka klasyczna wpływa na prawidłową pracę fal mózgowych