Psycholog

Ilona SadłoIlona Sadło
psycholog, psychoterapeuta

Nasza psycholog, Ilona Sadło, oprócz tego, że bacznie obserwuje nasze przedszkolaki, pracuje w Publicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej, szkole podstawowej, gimnazjum oraz współpracuje z dwoma innymi, niepublicznymi przedszkolami. W poradni pracuje z dziećmi i ich rodzicami (rozwiązuje problemy szkolne, rodzinne, emocjonalne, zajmuje się diagnozą trudności szkolnych, trudności emocjonalnych, terapią w nurcie systemowym z elementami terapii poznawczo – behawioralnej).

Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz kwalifikacje do terapii pedagogicznej dla dzieci z ryzykiem dysleksji i młodzieży ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową. Ukończyła 4-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii systemowej prowadzone przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii systemowej. Posiada certyfikat psychoterapeuty i doradcy systemowego.

Pani Ilona uczestniczyła w wielu kursach i szkoleniach związanych z diagnozą i terapią zaburzeń, studium diagnozy i terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie, a także szkoleniach w zakresie pomocy dziecku z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, autyzmem i zespołem Aspergera.

Ukończyła także szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Dziecięcego Masażu Shantala i uzyskała tytuł instruktora.

Poza wymienionymi ukończyła szereg szkoleń i kursów, w tym m.in.:

  • szkolenie ze stosowania i interpretacji Testu Osobowości i Zainteresowań,
  • seminarium „Współpraca i współdziałanie na rzecz pomocy rodzinie”,
  • szkolenie „Zależność między dysfunkcjami w zakresie integracji sensorycznej a nadpobudliwością psychoruchową z deficytem uwagi oraz trudnościami szkolnymi”,
  • terapia behawioralna niepożądanych zachowań u dzieci i młodzieży,
  • zespół Aspergera – diagnoza i terapia,
  • agresja u dziecka – wybrane aspekty z uwzględnieniem odmienności obrazu klinicznego w przypadku diagnozy zespołu Aspergera,
  • szkolenie – systemowe rozumienie rodziny,
  • szkolenie – moczenie nocne – przyczyny, diagnoza, terapia,
  • szkolenie – gotowość szkolna,
  • szkolenie – diagnoza formalna w psychologii i psychiatrii dziecięcej

i wiele innych… świadczy to tylko o tym, że to, co robi, nie jest przypadkowe, a jest jej pasją i tym co świadomie wybrała w życiu.

Pani Ilona jest w „Przedszkolakach” minimum raz w tygodniu. Biorąc udział w naszym przedszkolnym życiu, poznaje wszystkie dzieci bardzo dokładnie, rozmawia z nimi, bawi się, rysuje, wymyśla przeróżne zadania, rozmawia z wychowawcami o każdym przedszkolaku po kolei. Dzięki temu jest w stanie rozpoznać rodzący się lub istniejący problem i pomóc dziecku oraz jego rodzicom w jego rozwiązaniu. Jest specjalistką w terapii dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Pomaga w trudnościach w przedszkolnej adaptacji, w relacjach z rodzeństwem, w napadach złości i zachowaniach agresywnych.

Wszelkie konsultacje z psychologiem są dla rodziców naszych przedszkolaków bezpłatne.