Języki obce

Anna NowakAnna Nowak
nauczyciel języków

Ciocia Ania jest prywatnie mamą 7-letniego Mateuszka, a zawodowo nauczycielem języków angielskiego i hiszpańskiego w przedszkolach i szkole. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego z uprawnieniami nauczycielskimi.

Dowodem na to, że jej pasją jest praca z dziećmi, może być m.in. fakt, iż jako wolontariuszka pomagała w przygotowaniu Sportowych Olimpiad Specjalnych dla dzieci niepełnosprawnych, organizowała czas wolny i zajęcia wyrównawcze dla dzieci w świetlicy, prowadziła zajęcia językowe, była też animatorką czasu wolnego dla dzieci uchodźców. Teraz, poza tym, że uczy dzieci, objęła też funkcję wychowawcy w pobliskim gimnazjum.

Anna NowakW naszym przedszkolu śpiewem, tańcem i zabawami uczy przedszkolaki codziennie nowego angielskiego lub hiszpańskiego słówka, zachęca do zabawy, wymyślając i wykonując ciekawe pomoce dydaktyczne, sprawia, że dzieci, mimo iż nie rozumieją przecież wielu słów, naśladując ją, uczą się co chwila nowych zwrotów. W „Przedszkolakach” nauka to wielka frajda dla maluchów, a lekcje języków z ciocią Anią są świetną zabawą i przygodą!