Gimnastyka

GimnastykaGimnastyka w ”Przedszkolakach” nie ma nic wspólnego ze zwykłą, zawsze trochę nudną gimnastyką… W naszym przedszkolu realizujemy program „Przedszkole i piłka”, którego pomysłodawcą jest „Przedszkoliada”. Projekt ten zawiera treści z zakresu gier i zabaw z wykorzystaniem piłki, składa się ze szczegółowo opracowanych lekcji rozpisanych na czas całego roku przedszkolnego.

Dzieci poprzez zabawę i ćwiczenia:

  • uczone są aktywności ruchowej,
  • poznają podstawy kultury fizycznej,
  • poznają podstawowe zasady zdrowego trybu życia,
  • rozwijają swoje cechy motoryczne,
  • poznają prawidłową terminologię sportową,
  • poznają zasady zdrowej rywalizacji i zasady fair play,
  • uczą się współpracy w grupie.

Okres trwania programu „Przedszkoliady” to lata, podczas których dzieci rozwijają swoje zdolności motoryczne oraz nabywają podstawowych umiejętności z takich dyscyplin sportu, jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka czy piłka ręczna.

Zapraszamy na stronę http://www.przedszkoliada.pl/!