Trzy nowe przedszkolne projekty

Zeszłoroczne projekty „Owocowo – warzywny rok” oraz „ Cztery pory roku” cieszyły się u naszych przedszkolaków dużą sympatią, dlatego na ten rok nasze nauczycielki także postanowiły przygotować coś specjalnego!
Przed nami aż trzy nowe, świetne pomysły, których realizacja trwać będzie przez cały nowy rok przedszkolny 🙂

Pierwszy projekt
to „Wędrująca maskotka” – podczas jego realizacji wybrana wcześniej maskota wędruje na weekend do kolejnych dzieci a one opisują jej przygody w zeszycie. Potem prezentują na forum grupy. Projekt uczy odpowiedzialności oraz umiejętności wypowiadania się.

Drugi projekt zatytułowałyśmy „ Kim będę gdy dorosnę?”. Jego cele, to między innymi poznanie specyfiki pracy osób wykonujących wybrane zawody oraz atrybutów niezbędnych do wykonywania ich pracy ale też kształtowanie umiejętności słuchania tekstów literackich ze zrozumieniem, wzbogacanie słownictwa oraz doskonalenie umiejętności wypowiadania się na określony temat czy kształtowanie prawidłowej postawy wobec pracy oraz szacunku do zarobionych pieniędzy. Projekt zaczęliśmy od obchodów Dnia Budowlańca, który przypada na 25 września.

Trzeci projekt przygotowany przez nauczycielki „Przedszkolaków” zatytułowany został „Ja, Ty i oni”. Zakłada on zapoznanie dzieci z prawami dziecka ale też z fragmentami statutu przedszkola, rozpoznawanie zachowań agresywnych i odpowiednie reagowanie na nie, opracowanie różnych metod radzenia sobie ze złością. Wykorzystywać tu będziemy zabawy rozwijające empatię, umiejętności społeczne, integrujące grupę z wykorzystaniem pedagogiki zabawy, metody W. Sherborne, ćwiczenia relaksacyjne, bajkoterapię, arteterapię (muzykoterapię, plastykę) a także dramę.

Comments are closed.