Logopeda

Sylwia TometczakSylwia Tometczak
logopeda

Profesjonalna i ciepła, wesoła i bardzo kreatywna osoba. Jej zajęcia prowadzone są tak, aby były jak najbardziej atrakcyjne dla dzieci oraz żeby te czuły się na nich bezpieczne i doceniane. Pani Sylwia jest absolwentką logopedii i filologii polskiej, ukończonej na Uniwersytecie Warszawskim.

Od najmłodszych lat zaangażowana była w przeróżne wydarzenia, które miały na celu pomoc dzieciom (między innymi wolontariaty w domach dziecka i ośrodkach terapeutycznych oraz nieodpłatna pomoc w nauce uczniom z problemami edukacyjnymi). W trakcie studiów natomiast brała udział w licznych szkoleniach, warsztatach, konferencjach, wolontariatach, aktywnie uczestniczyła w działalności Naukowego Koła Logopedycznego przy Uniwersytecie Warszawskim oraz ukończyła staż w Fundacji SYNAPSIS.

Poniżej przedstawiamy tylko wybrane z ukończonych przez panią Sylwię szkoleń, a także cykl szkoleń związanych z tematyką zaburzeń ze spektrum autyzmu:

 • badania diagnostyczno-przesiewowe,
 • elementy dogoterapii w logopedii,
 • metody alternatywnej komunikacji – wstęp,
 • Mowa. Mózg. Zachowanie,
 • rehabilitacja głosu i mowy osób po laryngektomii,
 • terapia jąkania wg metody Zofii Engiel,
 • Wychowanie słuchowe. Elementy metody werbo-tonalnej,
 • diagnoza i terapia wad wymowy wg Cieszyńskiej (metoda krakowska),
 • specyfika pracy terapeutycznej z wykorzystaniem metody PECS,
 • podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem,
 • obserwacja diagnostyczna i funkcjonalna osób z autyzmem,
 • obserwacja logopedyczna dziecka z autyzmem,
 • wywiad wstępny z rodzicami dziecka z autyzmem,
 • diagnoza nozologiczna i różnicowanie autyzmu dziecięcego,
 • kryteria diagnostyczne dla zespołu Aspergera,
 • specyfika diagnozowania małych dzieci z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • trudności w zakresie kompetencji komunikacyjnych i językowych u dzieci z nierozwiniętym językiem mówionym,
 • trudności w zakresie kompetencji komunikacyjnych i językowych u dzieci z mową w trakcie rozwoju,
 • strategie postępowania logopedycznego u dziecka z nierozwiniętym językiem mówionym,
 • budowanie i rozwijanie systemu językowego u dziecka z mową w trakcie rozwoju,
 • rola usprawniania neurologopedycznego w terapii małego dziecka z autyzmem,
 • specyfika pracy logopedycznej w przedszkolu dla dzieci z autyzmem,
 • praca z rodzicami dzieci z autyzmem,
 • studium przypadku – terapia logopedyczna dziecka ze spektrum autyzmu.

Pod opieką pani Sylwii są także dzieci z różnego rodzaju wyzwaniami rozwojowymi m.in.: autyzmem dziecięcym, całościowymi zaburzeniami rozwoju, zespołem Aspergera, niepełnosprawnością intelektualną, wadami słuchu, dyslalią, opóźnieniem rozwoju mowy czy dyslalią rozwojową – prowadzi ona zajęcia indywidualne, których częstotliwość i forma są dostosowane do potrzeb dziecka, a także grupowe, skupiające się na stymulacji kompetencji językowych dzieci.

Na zajęciach wykorzystuje różne metody terapii (metodę krakowską, metodę werbo-tonalną, Metodę Dobrego Startu, logorytmiki, muzykoterapii, metody alternatywnej i wspomagającej komunikacji), aby uzyskać jak najlepsze i jak najszybsze efekty. Rozwój mowy wspierany jest ponadto przez: doskonalenie sprawności ruchowej i manualnej, spostrzegania wzrokowego i słuchowego, zabawę, budowanie i polepszanie jakości kontaktów społecznych, funkcjonowania pamięci i logicznego myślenia.

Obecnie, oprócz z „Przedszkolakami”, pani Sylwia współpracuje z:

 • Fundacją Pomocy Osobom z Zaburzeniami ze Spektrum Autyzmu oraz Ich Rodzinom SILENTIO (od listopada 2012),
 • Niepubliczną Specjalną Szkołą Podstawową Dla Dzieci z Autyzmem „Szkoła w Kontakcie” (od kwietnia 2014),
 • Słowo za Słowem Poradnia Logopedyczna (od lutego 2015),
 • Fundacją na Rzecz Wspierania Dzieci z Autyzmem i Ich Rodzin „W Kontakcie” (od czerwca 2015).